การฟื้นฟู

เราฟื้นฟู

เพราะทุกชีวิตมีคุณค่า

เราเชื่อมโยงผู้เสียหายและครอบครัวของพวกเขาเข้ากับแหล่งข้อมูลเพื่อช่วยให้พวกเขาพบกับความปลอดภัย การเยียวยา และความหวัง 

การบริการช่วยเหลือผู้เสียหาย หมายถึง:

 • การดูแลทางการแพทย์ คัดกรองและจัดหายาตามใบสั่งแพทย์
 • จัดหาที่พักพิงระยะสั้นหรือระยะยาวในบ้านหรือที่พัก
 • สนับสนุนด้านการศึกษาหรือการเรียนหนังสือจากที่บ้าน สำหรับผู้ที่ไม่สามารถกลับไปโรงเรียนได้
 • ให้คำปรึกษาด้านผลกระทบทางจิตใจแก่เหยื่อ กลุ่มและสมาชิกในครอบครัว
 • สนับสนุนการเยี่ยมครอบครัวและการรวมครอบครัวอีกครั้ง
 • เยี่ยมบ้านเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยและความก้าวหน้า ให้กำลังใจและการช่วยเหลือ
 • เชื่อมต่อกับโครงการกู้คืนผู้ติดสารเสพติด
 • ช่วยเหลือด้านทุนการศึกษา
 • ฝึกอบรมสายอาชีพและการจัดหางาน
 • ช่วยเหลือทางการเงินชั่วคราว
 • เงินทุนสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจ

“หน้ากากที่จัดแสดงในห้องให้คำปรึกษานั้นถูกสร้างขึ้นโดยผู้เสียหายที่เราดูแล เราเปรียบการที่เราทุกคนสวมหน้ากากเพื่อให้โลกรู้จักเพียงบางส่วนของเรา เรายังพูดคุยถึงความสำคัญของการเลือกให้เฉพาะคนที่น่าเชื่อถือได้เห็นว่าเราเป็นใครจริงๆ รับรู้ทั้งประสบการณ์ของเรา ความสนุกสนานและเจ็บปวด ความกลัวและความเสียใจ รวมถึงความหวังและความฝันในอนาคต เป้าหมายของเราคือการยอมรับพวกเขาในสิ่งที่พวกเขาเป็น สร้างความรู้สึกปลอดภัยและยกระดับจิตใจของพวกเขา” - สมาชิกเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษา HUG

ศูนย์ช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กแห่งประเทศไทย:

ศูนย์ช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กเกิดจากแรงบันดาลใจจากการเยี่ยมชมศูนย์ช่วยเหลือเด็กดัลลัสเมื่อปี 2014 บุ๋ม มอสบี้ ผู้ก่อตั้งโครงการ HUG ช่วยคิดและเปิดตัวแนวคิดในประเทศไทยเป็นแห่งแรกในเชียงใหม่และทั่วประเทศ

คุณบุ๋มอธิบายว่า “ที่ดัลลัส เป็นครั้งแรกที่ฉันเห็นตำรวจและองค์กรพัฒนาเอกชนนักสังคมสงเคราะห์และที่ปรึกษาทุกคนทำงานร่วมกันภายใต้หลังคาเดียวกันโดยมีเป้าหมายเดียวกัน  คือเพื่อช่วยเหลือเด็กๆ ที่ถูกทารุณกรรมทางเพศ ถูกใช้ประโยชน์หรือถูกค้ามนุษย์  ฉันรู้ว่าเราสามารถทำสิ่งเดียวกันนี้ได้ที่ประเทศไทย เด็กๆชาวไทยควรได้รับการดูแลจากทีมงานแบบนั้น”  หลังจากนั้น 6 เดือน ศูนย์ช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กแห่งประเทศไทย(CAC) ก็ได้เปิดตัวขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่

ปัจจุบันมี CAC อยู่ 5 แห่งทั่วประเทศไทย  มีพันธมิตรของ HUG ในแต่ละจังหวัดได้แก่:

.

หลักการดำเนินงานของ CAC

 

 

 1. การประสานงานการดูแล แต่ละองค์กรที่เกี่ยวข้องกับ CAC จะมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของตน เช่น ด้านการป้องกัน ด้านกฏหมาย หรือด้านการให้คำปรึกษา ซึ่งผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้านจะทำงานร่วมกันเป็นทีม ส่งผลให้กาดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้นจึงไม่มีการถามคำถามที่กระทบกระเทือนจิตใจเหยื่อซ้ำๆ นอกจากนี้ เหยื่อยังสามารถรับการช่วยเหลือทางกฏหมายและรับการฟื้นฟูจากที่เดียวกัน โดยไม่ต้องเดินทางไปยังสำนักงานหลายแห่ง
 2. ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในบางครั้งอาจเกิดการขัดแย้งกันระหว่างองค์กรรัฐบาลและองค์กรพัฒนาเอกชนขณะที่กำลังทำงานกับผู้เสียหายเด็ก เนื่องจากแต่ละองค์กรก็มีเป้าหมายที่แตกต่างกัน ซึ่งบางครั้งอาจนำไปสู่การขัดแย้ง แต่ในการทำงานของทั้งสององค์กรร่วมกันภายใต้ CAC องค์กรต่างๆจะมีโอกาสได้ปรับความเข้าใจในหลายๆมุมมองของปัญหา เช่น ตำรวจเรียนรู้ที่จะมอบหมายให้องค์กรเอกชนสร้างความไว้วางใจแก่ผู้เสียหายและเก็บข้อมูลจากพวกเขา ขณะเดียวกันองค์กรเอกชนได้เรียนรู้ถึงตัวบทกฎหมายที่เป็นประโยชน์หรือส่งผลเสียต่อการฟ้องร้องคดี
 3. สภาพแวดล้อมที่เหมาะสำหรับเด็ก CAC แต่ละสาขามีสภาพแวดล้อมที่อบอุ่นปลอดภัยเป็นกันเองและเป็นส่วนตัว เหมาะสำหรับเยาวชนและสมาชิกในครอบครัว รวมถึงห้องสัมภาษณ์ส่วนตัวที่ตบแต่งด้วยของเล่นและอุปกรณ์ศิลปะเพื่อการเยียวยารักษาหรือการสืบสวน
 4. เน้นการป้องกัน งานของ CAC เป็นการปฎิบัติการเชิงรุกเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงในเด็กกลุ่มเสี่ยงผ่านการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมผ่านกิจกรรมตัวอย่าง ได้แก่ ศิลปะ ดนตรี กีฬา การให้คำปรึกษา กิจกรรมครอบครัว บทเรียนภาษาอังกฤษและการฝึกอบรมความปลอดภัยออนไลน์ CAC สนับสนุนสถาบันครอบครัวให้แข็งแกร่ง สร้างความมุ่งมั่นในด้านวิชาการ โดยมีเป้าหมายระยะยาวเพื่อสุขภาพจิตที่ดีและการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ
 5. ผู้เสียหายเป็นศูนย์กลาง ตั้งแต่เริ่มกระบวนการช่วยเหลือตลอดจนการเยียวยาฟื้นฟู พนักงาน CAC จะคำนึงถึงตัวผู้เสียหายเป็นสูงสุด ซึ่งรวมถึงการเคารพคำขอของผู้เสียหาย (มากเท่าที่สมเหตุสมผลและเป็นไปได้) ให้โอกาสผู้เสียหายได้ทำความเข้าใจขั้นตอนและถามคำถาม พิจารณาสิ่งที่เป็นประโยชน์สูงสุดแก่พวกเขาในทุกขั้นตอนของกระบวนการ ซึ่งแต่ละทีมงานใน CAC ล้วนคำนึกถึงผู้เสียหายเป็นศูนย์กลางร่วมกัน

“ฉันรู้สึกว่าชีวิตของตัวเองมีความหมาย เมื่อสารมารถดำรงอยู่เพื่อเป็นส่วนเล็กๆ ของกระบวนการเยียวยาผู้เข้ารับบริการ” กล่าวโดยผู้ให้การปรึกษาของโครงการฮัก

ปัจจุบันเราให้บริการทั้งสิ้น

เราดูแล

ผู้เสียหายเด็กและเยาวชน

บริการให้คำปรึกษา

ชั่วโมง ในการเยียวยารักษาการบาดเจ็บทางจิตใจ

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันเด็กและเยาวชนจากการทารุณกรรมทางเพศและการค้ามนุษย์

thThai