โครงการฮักดำเนินงานในประเทศไทยด้านการป้องกัน คุ้มครอง และฟื้นฟูเยียวยาเด็กจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศและการค้ามนุษย์

ร่วมบริจาคในวันนี้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการปกป้องเด็กด้วยกัน

โครงการฮักมุ่งมั่นช่วยเหลือและส่งเสริมการเยียวยาเด็กผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดทางเพศ โดยมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ โรงเรียน ครอบครัว และเด็กผู้เสียหาย เพื่อนำผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม

คุณวีรวรรณ มอสบี้ (คุณบุ๋ม) ผู้ก่อตั้งโครงการฮัก ได้รับการยอมรับจากกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาในฐานะ HERO หรือ นักต่อสู้การค้ามนุษย์ (สตรีคนแรกจากประเทศไทยที่ได้รับรางวัลแห่งเกียรติยศดังกล่าว) อีกทั้งยังได้รับยกย่องให้เป็นผู้นำระดับโลกด้านสิทธิมนุษยชน จาก Vital Voices

เด็กควรใช้ชีวิตที่รอดปลอดภัยจากภัยคุกคามทางเพศ

รู้หรือไม่ว่า: เด็ก 1 ใน 6 คนต้องเผชิญปัญหาการการถูกล่วงละเมิดทางเพศ

โดยส่วนใหญ่ไม่กล้าร้องขอความช่วยเหลือ

95% ของการละเมิดกระทำโดย

คนที่เด็กรู้จัก รัก และไว้ใจ

 

 

 

 

การแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศในเด็ก ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่และทวีความรุนแรงออกไปทั่วทุกอณู โดยเฉพาะภูมิภาคในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อันเป็นผลมาจากการเติบโตอย่างก้าวกระโดดทางเทคโนโลยี รวมทั้งการเดินทางและการท้องเที่ยวที่เอื้อให้ผู้กระทำเข้าถึงเด็กได้ง่ายขึ้น

เป้าหมายการทำงานของโครงการฮักในประเทศไทย:

ให้ความรู้ แก่เยาวชนด้านการป้องกันและระวังตัวจากภัยออนไลน์

เสริมพลัง ผู้บังคับใช้กฎหมายในการดำเนินงานตามกระบวนการยุติธรรม พร้อมกับปฏิบัติต่อผู้ได้รับผลกระทบด้วยความเคารพและเอาใจใส่

ฟื้นฟูเยียวยา ให้เด็กผู้ได้รับผลกระทบได้รับการเยียวยา มีสุขภาพกายและจิตใจที่ดี และเติบโตเป็นผู้ใหญ่พึ่งพาตัวเองได้ เรามีทีมนักจิตวิทยา เต็มเวลาที่จะให้คำปรึกษาโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

ติดตามข่าวสารจากโครงการฮัก

“เราคือตัวแทนของการเปลี่ยนแปลง เราต้องทำลายวัฒนธรรมการ “เงียบ” เมื่อมีเหตุละเมิดเกิดขึ้น เราต้องพูดออกมาและต้องต่อสู้เพื่อกันและกัน”

- กล่าวโดยคุณบุ๋ม มอสบี้ ผู้ก่อตั้งโครงการฮัก

 โครงการฮัก ประเทศไทย ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติทางด้านความเชี่ยวชาญทางด้านการทำงานต่อต้านการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศเด็กและการแสวงหาผลประโยชน์ในรูปแบบการค้ามนุษย์ในเด็ก

เราพร้อมทุ่มเทช่วยเหลือให้เด็กและเยาวชนได้รับความปลอดภัย มีกลไกการป้องกันตัว และเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ด้วยเหตุนี้เราจึงให้ความสำคัญกับการงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในด้านกำหนดนโยบายของรัฐบาล ด้านบังคับใช้กฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม ตลอดจนองค์กรพัฒนาเอกชนอื่นๆ และระบบโรงเรียนของไทย

นอกจากนี้เรายังดำเนินงานช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการล่วงละเมิดทางเพศทั้งในรูปแบบทั่วไปและถูกละเมิดจากโลกออนไลน์ เพื่อให้ผู้อื่นเคารพในสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในผู้ได้รับผลกระทบ อีกทั้งได้รับความยุติธรรมจากประบวนการยุติธรรมที่ไม่ทำร้ายจิตใจของผู้ได้รับผลกระทบเพิ่ม ด้วยเหตุนี้เราจึงพยายามช่วยเหลือให้ผู้ได้รับผลกระทบได้รับโอกาสที่ดีที่สุด เพื่อได้รับการฟื้นฟูชีวิตกลับไปสู่ครอบครัวและชุมชนได้อีกครั้ง

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันเด็กและเยาวชนจากการทารุณกรรมทางเพศและการค้ามนุษย์

thThai