การแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศเด็กและเยาวชนในโลกออนไลน์

การละเมิดทางเพศ การแสวงหาผลประโยชน์ และการค้ามนุษย์ในเด็กยังคงมีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วโลก โดยมีรูปแบบที่รุนแรงมากขึ้นและอายุของผู้ถูกกระทำน้อยลงเรื่อยๆ

ในปีพ.ศ. ๒๕๖๒ บริษัทเทคโนโลยีรายงานว่ามีรูปภาพและและคลิปวิดีโอของการล่วงละเมิดทางเพศในเด็กนับจำนวนนับล้านถูกนำมาเผยแพร่ ซึ่งเป็นจำนวนเกือบสองเท่าของปีที่แล้ว (แหล่งข้อมูล: ศูนย์เพื่อเด็กหายและถูกฉวยผลประโยชน์แห่งชาติ)

%

ของภาพการล่วงละเมิดทางเพศในเด็กมีความผิดใน “ ประเภท A” ซึ่งรวมถึงการข่มขืนและการทรมานทางเพศของเด็กทารก (แหล่งข้อมูล: Internet Watch Foundation)

จากการเติบโตของเทคโนโลยี ทำให้เกิดการผลิตและเผยแพร่สื่อลามกที่ผิดกฏหมายได้สะดวกมากขึ้น โดยไม่เปิดเผยตัวตนผู้กระทำความผิดและผู้ใช้ปลายทาง 

จากวิกฤตสู่การระบาด

 1. ในปีพ.ศ. ๒๕๔๑ มีรายงานภาพการล่วงละเมิดทางเพศเด็กมากกว่า 3,000 ครั้ง
 2. ในทศวรรตต่อมา รายงานประจำปีแสดงจำนวนที่เพิ่มขึ้นถึง 100,000 ครั้ง
 3. ในปีพ.ศ. ๒๕๕๗ ตัวเลขดังกล่าวสร้างปรากฏการณ์การรายงานที่มากถึง 1 ล้านครั้ง
 4. ในช่วงปีที่ผ่านมามีการรายงานถึง 18.4 ล้านครั้ง ซึ่งมากกว่าหนึ่งในสามของทั้งหมดที่เคยรายงาน
 5. แม้จะมีการออกกฎหมายในปีพ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อเพิ่มความรัดกุม แต่ก็ยังมีรายงานพบเจอคดีการเผยแพร่เนื้อหาที่ผิดกฏหมายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง (นิวยอร์คไทมส์ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒)

สิ่งเลวร้ายกำลังแพร่กระจายในประเทศไทยและประเทศใกล้เคียง

 

“เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังอยู่ในสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยกิจกรรมของผู้ใหญ่ที่มีรสนิยมทางเพศในเด็ก โดยกลุ่มคนเหล่านี้เฝ้าดูการละเมิดและความรุนแรงทางเพศผ่านเว็บไซต์ที่มีการถ่ายทอดสดและผ่านทางเว็บแคม (แหล่งข้อมูล: เดอะ อาเซียน โพส เดือนพฤษภาคม ปีพ.ศ. ๒๕๖๒)

ปัจจุบันมีผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาการละเมิดทางเพศและการแสวงหาผลประโยชน์ในรูปแบบของการค้ามนุษย์ทางออนไลน์ผ่านอินเตอร์เน็ตเป็นจำนวนมาก ผู้กระทำความผิดสามารถใช้ช่องทางในโลกออนไลน์ เช่น สื่อสังคมออนไลน์ การส่งข้อความออนไลน์ รวมทั้งเกมส์ออนไลน์ลักลอบกระทำการชักจูงเด็กที่ไม่ทันระวังภัย แต่เดิมผู้กระทำความผิดจะสามารถเข้าถึงเด็กที่อาศัยอยู่ในภูมิลำเนาเดียวกัน แต่หลังจากโลกถูกเชื่อมด้วยอินเตอร์เน็ต ผู้กระทำความผิดสามารถเข้าถึงเด็กจำนวนมหาศาลที่ใช้เวลาว่างกับงานอดิเรกบนช่องทางต่างๆ ในหน้าเว็บไซต์จำนวนนับไม่ถ้วน รวมทั้งเกมส์ และสังคมออนไลน์ ผู้กระทำผิดเพียงคนเดียวจึงสามารถละเมิดเด็กเป็นจำนวนนับร้อยในเวลาเดียวกัน

ผู้กระทำความผิดจงใจเข้ามาตีสนิทกับเด็กโดยใช้กระบวนการทางจิตวิทยาที่เรียกว่า การล่อลวง (หรือ grooming)ทำให้เด็กเกิดความคุ้นเคยกับพวกเขาตามลำดับจนถึงขั้นของการละเมิดในที่สุด และมักจะแฝงเจตนาของการละเมิดและแสวงหาผลประโยชน์ทางออนไลน์ไว้ในรูปแบบความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับเด็กวัยรุ่น โดยจุดเริ่มต้นของกระบวนการล่อลวงเกิดจากการวางแผนเข้ามาตีสนิทและสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกับเด็กที่หมายตาเอาไว้ อีกส่วนที่ทำให้กระบวนเกิดผลสำเร็จคือการหลอกล่อด้วยของขวัญและสิ่งของที่เด็กชื่นชอบ เช่น เสื้อผ้า อาหาร หรือโทรศัพท์เครื่องใหม่ 

ผู้กระทำความผิดจะแยกเด็กออกจากครอบครัวและคนรอบข้างที่อาจเข้ามาแทรกแซงการละเมิดทันทีที่สามารถสร้างความเชื่อใจได้แล้ว โดยพาเด็กไปยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติด ทำสิ่งผิดกฏหมาย หรือกระทำการละเมิดผู้อื่น ซึ่งจะทำให้เด็กรู้สึกผิด ละอายใจ และตัดขาดจากคนรอบข้างจนต้องเข้ามากราบขอความเมตตาจากผู้กระทำความผิดในที่สุด

จนถึงขั้นสุดท้ายที่ใช้ความกลัวเป็นอำนาจทำให้เด็กตกอยู่ในภาวะจำยอม เนื่องจากถูกจำจองด้วยคำข่มขู่ที่ว่าจะนำเรื่องราวไปเผยแพร่ อันจะนำความอับอายมาสู่ตัวเองและครอบครัวในภายหลังได้

การค้าและการละเมิดทางเพศเยาวชนออนไลน์ในประเทศไทย

นอกจากอินเตอร์เน็ตจะเปิดโอกาสให้ผู้ร้ายได้เข้าถึงเหยื่ออย่าง่ายดายแล้ว ยังเอื้อให้พวกเขาสามารถสร้าง รายได้ จากการขายภาพถ่ายและวิดีโอการล่วงละเมิดทางเพศให้แก่สื่อลามกเยาวชนออนไลน์ได้อีกด้วย

 

โอกาสสร้างรายได้นี้ได้สร้างผู้ร้ายกลุ่มใหม่ ซึ่งมิได้เป็นผู้ชอบการทารุณกรรมเยาวชนโดยส่วนตัว แต่กระทำไปเพราะเห็นเป็นช่องทางในการสร้างรายได้ เนื่องจากการขายและซื้อภาพอนาจารเด็กและเยาวชนเป็นอาชญากรรม ราคาของสินค้าประเภทนี้ในตลาดมืดจึงค่อนข้างสูง พวกเขาจะยังสามารถประกอบธุรกิจนี้ต่อไปตราบใดที่ยังมีความต้องการในตลาด

การรวมตัวกันของผู้เสพการทารุณกรรมทางเพศในเยาวชนและผู้ขายสร้างสถานการณ์อันเลวร้ายที่สุดให้แก่เด็กและเยาวชนในประเทศไทย อันตรายที่เพิ่มขึ้นนี้เป็นภาระอย่างมากต่อรัฐบาลและระบบโรงเรียนของประเทศไทยที่จะต้องสร้างให้เด็กๆ ตระหนักถึงอันตรายของการล่วงละเมิดทางเพศและการค้ามนุษย์ทางออนไลน์และเตรียมความพร้อมเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกทารุณกรรมและแจ้งเจ้าหน้าที่เมื่อพบผู้ต้องสงสัย

 

เศรษฐศาสตร์ การย้ายถิ่นและปัจจัยอื่น ๆ

เศรษฐกิจที่มั่นคงของประเทศไทยทำให้เป็นที่นิยมสำหรับแรงงานข้ามชาติจากประเทศเพื่อนบ้าน แรงงานอพยพมักขาดสถานภาพทางกฎหมายในการทำงานในประเทศไทยและมักถูกบังคับให้ทำงานหนักซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถมีเวลาดูแลลูกๆได้เพียงพอ ลูกๆของพวกเขามักถูกทิ้งเพียงลำพังในระหว่างวันหรือหลังเลิกเรียน

การขาดการควบคุมดูแลและการใช้เทคโนโลยีเป็นรูปแบบของความบันเทิงในการเลี้ยงดูลูกเป็นการเพิ่มโอกาสให้คนแปลกหน้าสามารถเข้าถึงเด็ก 

ในวัฒนธรรมไทย การให้เกียรติและเคารพผู้อาวุโสเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่ผู้อายุน้อยกว่าควรปฎิบัติ ถึงแม้วัฒนธรรมการเคารพผู้อาวุโสดังกล่าวเป็นสิ่งสวยงาม แต่ก็เป็นสิ่งที่ผู้ร้ายสามารถใช้ในการเอาเปรียบเหยื่อได้ ผู้ร้ายสามารถใช้ความอาวุโสกว่าทำให้เหยื่อเชื่อถือและให้เกียรติ ไม่กล้าโต้แย้ง ประกอบกับการที่เด็กไม่มีผู้ปกครองคอยให้คำแนะนำ ทำให้ไม่สามารถตัดสินใจได้เมื่อเจอภัยในรูปแบบออนไลน์จากคนแปลกหน้า 

ปัจจัยอื่น ๆ ที่ทำให้เด็กและเยาวชนมีความเสี่ยง:

 • การไม่มีบัตรประชาชนหรือสถานะพลเมือง
 • ขาดการศึกษา
 • ครอบครัวแตกแยก
 • ขาดความเชื่อมั่นในเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลกฎหมาย
 • กฏหมายขาดความเอาใจใส่ต่อผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ
 • ขาดความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยของอินเทอร์เน็ต
 • ตั้งอยู่ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวและสถานบันเทิง 

การเข้าถึงความยุติธรรม - การเอาใจใส่และความเห็นอกเห็นใจในการบังคับใช้กฎหมาย

ปัญหาไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่ความเสี่ยงในการถูกล่วงละเมิด ทารุณกรรมหรือการถูกเปิดเผย เมื่อเยาวชนตกเป็นเหยื่อ มีอุปสรรคมากมายที่ขัดขวางไม่ให้พวกเขาได้รับความยุติธรรมและการเยียวยาฟื้นฟูให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพที่ดี

ปัญหาอย่างหนึ่งที่ระบบยุติธรรมในประเทศไทยกำลังเผชิญคือการที่ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแสวงหาประโยชน์ทางเพศและการละเมิดทางเพศ ความอับอายจำกัดไม่ให้เหยื่อสามารถก้าวต่อไปได้ ทั้งยังทำให้การเปิดเผยความจริงของปัญหาเป็นเรื่องลำบาก เหยื่อมักถูกตัดสินในสายตาของสาธารณชนโดยไม่มีใครคำนึงถึงความจริงของคดีหรือสถานการณ์ที่พวกเขาได้เผชิญ

ผู้รอดชีวิตจากการถูกทารุณกรรมทางเพศต้องเผชิญกับเส้นทางที่ยากลำบากสู่กระบวนการยุติธรรมและการฟื้นฟูเนื่องจากปัจจัยหลายอย่าง เช่น ข้อบังคับกฏหมายที่ไม่ครอบคลุมการดูแลคุ้มครองผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ

เหยื่อมักถูกบังคับให้เล่าสิ่งที่เลวร้ายที่ตนประสบให้แก่ทั้งภาครัฐและเอกชนซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อพิสูจน์ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องจริง

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันเด็กและเยาวชนจากการทารุณกรรมทางเพศและการค้ามนุษย์

thThai