ป้องกัน

เราป้องกัน

เนื่องจากการหยุดการละเมิดดีกว่าการซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการละเมิด

ดังนั้นเราจึงสอนเยาวชนให้ปกป้องตนเองจากอันตรายทางเพศและจัดให้องค์กรต่างๆมีการตรวจจับและรายงานการละเมิด

โรงเรียนที่ได้รับการฝึกฝนด้านความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ต

นักเรียนมีอำนาจในการป้องกันตนเองจากภัยการละเมิด

เราสอนนักเรียนเกี่ยวกับ:

  • การสัมผัสที่ปลอดภัย / ไม่ปลอดภัย / น่าสับสน
  • ความปลอดภัยส่วนบุคคล
  • การเป็นพลเมืองดิจิทัล
  • วิธีการจดจำเทคนิคการกรูมมิ่ง – การที่คนร้ายใช้จิตวิทยาทำให้เหยื่อเชื่อใจ
  • วิธีหลีกเลี่ยงอันตรายจากสื่อลามกและอื่น ๆ

การฝึกอบรมการป้องกันสำหรับโรงเรียนและองค์กรไทย

เราทำงานร่วมกับระบบของโรงเรียนและองค์กรพัฒนาเอกชนเพื่อฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และครูเพื่อรับรู้ถึงสัญญาณของ การล่อลวง (หรือ grooming), การเอารัดเอาเปรียบ, การทารุณกรรมและบาดแผลทางจิตใจ ทั้งยังอบรมวิธีการตอบสนองเด็กด้วยความห่วงใยและเอาใจใส่เพื่อความปลอดภัยของเด็กและเพื่อเยียวยาบาดแผลทางจิตใจ

เราช่วยระบบโรงเรียนในการติดตั้งซอฟต์แวร์กรองอินเตอร์เน็ตและฝึกอบรมพวกเขาในการบำรุงรักษาและการใช้งานซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์นี้ป้องกันเยาวชน จากการเข้าถึงเว็บไซต์ที่ไม่ปลอดภัยหรือลามกอนาจารและตรวจสอบการใช้อินเตอร์เน็ตสำหรับกิจกรรมที่ไม่ปลอดภัย

เจ้าหน้าที่ของเรายังฝึกให้นักเรียนรู้วิธีการออนไลน์อย่างปลอดภัย การฝึกอบรมของเราครอบคลุมถึงสิทธิส่วนบุคคลการสื่อสารที่ปลอดภัยตระหนักถึงสถานการณ์ที่อาจเป็นอันตรายและสถานที่ที่จะขอความช่วยเหลือหากพวกเขาตกอยู่ในอันตราย

ภายใน 2 วัน ณ โรงเรียนแห่งหนึ่ง ตัวกรองอินเทอร์เน็ตของเราบล็อกการเข้าถึง:

เว็บไซต์ลามก

เว็บไซต์ที่มีการแบ่งปันไฟล์และปกปิดข้อมูลประจำตัว

HUG ทำงานร่วมกับโรงเรียนและองค์กรต่างๆ ของไทยเพื่อให้ผู้ดูแลสามารถเข้าใจการล่วงละเมิดทางเพศ การค้ามนุษย์และปัญหาสุขภาพจิตที่เกี่ยวข้องกับการบาดเจ็บทางจิตใจจากการล่วงละเมิด

 วิธีการสำคัญที่เราแบ่งปัน ได้แก่ :

  • ทฤษฎีความผูกพันที่แนบมา
  • หลักการแห่งการใช้วินัยเชิงบวกแบบ Love and Logic
  • เทคนิคการสัมภาษณ์เพื่อสร้างแรงจูงใจ
  • ขั้นตอนของการเปลี่ยนแปลง
  • เทคนิคการเยียวยาการบาดแผลทางจิตใจ

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันเด็กและเยาวชนจากการทารุณกรรมทางเพศและการค้ามนุษย์

thThai