คุ้มครอง

เราปกป้อง

เพราะเด็กและเยาวชน ควรมีชีวิตที่ปราศจากจากอันตรายทางเพศ

เราจึงร่วมมือกับผู้บังคับใช้กฎหมายไทยและกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อตัดสินลงโทษผู้กระทำความผิดและดูแลคุ้มครองเหยื่อ

หลักการคุ้มครองเด็กและเยาวชนของ HUG อยู่ภายใต้ 3 ประเด็นหลัก:

 1. สนับสนุนการสืบสวน
 2. จัดการด้านทนายให้เหยื่อ
 3. การเพิ่มขีดความสามารถของการบังคับใช้กฎหมาย

สนับสนุนการสืบสวน ด้านการสืบสวน

 • การค้นหาข้อเท็จจริงแบบโอเพ่นซอร์ส
 • การเฝ้าระวังอาชญากรรมที่น่าสงสัย
 • การช่วยยืนยันตำแหน่งที่สงสัย
 • การขอความช่วยเหลือในการระบุตัวเหยื่อ
 • การสัมภาษณ์เด็กทางนิติวิทยาศาสตร์
 • การให้คำปรึกษาปัญหาทางโทรศัพท์หรือออนไลน์
 • การช่วยเหลือด้านการขอลบเนื้อหาสื่อลามกเด็กออนไลน์ (ได้บางเว็บไซต์)

การให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายเริ่มต้นขึ้นทันทีที่มีการระบุผู้เสียหายและดำเนินการต่อไปจนกระทั่งเขาหรือเธอไม่ต้องการความช่วยเหลืออีกต่อไป การสนับสนุนมีลักษณะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับเหยื่อแต่ละราย ได้แก่:

 • การช่วยเหลือผู้ที่ตกเป็นเหยื่อและครอบครัวในด้านกระบวนการยุติธรรม ให้พวกเขารู้ว่าจะคาดหวังอะไรและเตรียมพวกเขาสำหรับการดำเนินคดีในศาล
 • เชื่อมต่อผู้ที่ตกเป็นเหยื่อกับครอบครัวของพวกเขาด้วยความช่วยเหลือทางกฎหมายเพื่อจัดการด้านค่าใช้จ่ายทางอาญายื่นอุทธรณ์และ / หรือใช้สำหรับการเรียกร้องการชดเชยทางการเงินจากผู้กระทำความผิด
 • ให้การสนับสนุนทางกฎหมายอื่น ๆ สำหรับปัญหาต่าง ๆ เช่น สถานะพลเมือง การดูแลหรือการส่งกลับประเทศ
 • นอกจากนี้ HUG ยังสนับสนุนกฎหมายและนโยบายระดับชาติและระดับสากลที่ส่งเสริมการคุ้มครองเด็กและเยาวชน

การสร้างความสามารถในการบังคับใช้กฎหมายรวมถึงเทคโนโลยี เครื่องมือ และการฝึกอบรมที่ออกแบบมาเพื่อ:

 • เพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดในการสืบคดีและตรวจสอบ
 • นำไปสู่การรวบรวมหลักฐานที่ยอมรับได้ชั้นศาล
 • ลดการทำให้เหยื่อบาดเจ็บทางจิตใจอีกครั้งให้น้อยที่สุดตลอดกระบวนการยุติธรรม
 • ขยายวิธีการให้เหยื่อเยาวชนเป็นศูนย์กลาง
 • ปกป้องความเป็นส่วนตัวและศักดิ์ศรีของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อและครอบครัวของพวกเขา

คดีที่ได้ให้ความช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัยเด็กที่ได้รับการช่วยเหลือ

ผู้เข้าร่วมการบังคับใช้กฎหมายในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

ภัยคุกคามออนไลน์จากการแสวงประโยชน์ทางเพศของเยาวชนกำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องในอัตราที่น่าตกใจทั่วโลก เช่นเดียวกันกับในประเทศไทย การเพิ่มขึ้นของความสะดวกในการเข้าถึงอินเตอร์เน็ต การใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีส่วนบุคคล และการท่องเที่ยวได้เป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มความเสี่ยงให้คนร้ายสามารถเข้าถึงตัวเยาวชนได้ง่ายดายยิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองต่อปัญหานี้ รัฐบาลไทยได้จัดตั้งคณะทำงานด้านอินเทอร์เน็ตเพื่อต่อต้านอาชญากรรมเด็ก (TICAC) ในปี 2016 ซึ่ง HUG ได้ร่วมมือกับ TICAC ตั้งแต่เริ่มต้น และผู้ก่อตั้ง HUG คุณบุ๋ม มอสบี้ ยังคงทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาอย่างเป็นทางการของกลุ่ม

หน่วยงานของรัฐและองค์กรพัฒนาเอกชนร่วมมือกันจัดการคดีที่เกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดทางเพศ การเอารัดเอาเปรียบเด็ก สื่อการล่วงละเมิดทางเพศเด็ก (สื่อลามกอนาจารเด็ก) และการค้าทางเพศเด็กและเยาวชน ทีม TICAC ประสบความสำเร็จในการดำเนินการมากกว่า 200 คดีและยังคงเพิ่มจำนวนการจับผู้กระทำผิดและการช่วยเหลือผู้เสียหายในแต่ละปี

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันเด็กและเยาวชนจากการทารุณกรรมทางเพศและการค้ามนุษย์

thThai